Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan DeSportarts op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.desportarts.nl. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van DeSportarts. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeSportarts.

Links
De sites waarnaar vanuit www.desportarts.nl wordt gelinkt, worden door DeSportarts regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan DeSportarts voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. DeSportarts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. DeSportarts behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beëindigen.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt. De website van DeSportarts bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website toegang te verkrijgen tot patiënt- of privacygevoelige gegevens anderszins bekend bij DeSportarts.

Medisch advies
Deze site geeft geen bindend medisch advies. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site vervangt niet de informatie die door de arts of verpleegkundige aan u is verstrekt.

Gebruik cookies
DeSportarts maakt op deze website geen gebruik van informatie uit cookies en uw surfgedrag wordt niet geregistreerd. De website is gebouwd in Weebly en gebruikt alleen standaard cookies voor een goede werking van de website.

Veiligheid
Veiligheid van onze systemen is erg belangrijk. Bij IT-gerelateerde beveiligingsincidenten kunt u contact opnemen. Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt.