Vergoeding

Hoe wordt je bezoek aan de DeSportarts vergoed?
Een blessureconsult valt onder de basisverzekering. Je hebt daarom een verwijzing van je huisarts nodig voor een blessureconsult. De factuur voor je blessureconsult volgt pas enkele maanden later i.v.m. de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) die voor je consult wordt bepaald. De factuur is afhankelijk het aantal consulten en de diagnose, maar zal over het algemeen tussen de 100,- (eenmalig consult) en 170,- (meerdere consulten) bedragen. Dat is minder als bij veel andere medisch specialisten.
Sportmedisch onderzoek en 'lifestyle coaching' vallen onder de aanvullende verzekering. Je hebt daarvoor dus geen verwijzing nodig. De tarieven vind je bij de productbeschrijving.


Betaal altijd eerst zelf je factuur. Je zorgverzekeraar zal namelijk vragen om een bewijs van betaling (bankafschrift). Dien je factuur na betaling in bij je zorgverzekeraar. Je kunt hier een overzicht van vergoedingen per verzekeraar downloaden.