Vergoeding

Hoe wordt zorg van de DeSportarts vergoed?
Een blessureconsult valt onder de basisverzekering. Je hebt daarom een verwijzing van je huisarts nodig voor een blessureconsult. De factuur voor je blessureconsult volgt pas enkele maanden later i.v.m. de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) die voor je consult wordt bepaald. De factuur is afhankelijk het aantal consulten en de diagnose, maar zal over het algemeen tussen de 100,- (eenmalig consult) en 170,- (2 consulten) bedragen. Indien er meer dan 2 consulten hebben plaatsgevonden kunnen de kosten hoger uitvallen. Daarmee zijn de kosten voor een blessureconsult bij DeSportarts lager als bij veel andere medisch specialisten.
Kosten voor een MRI (tussen 200 en 260 euro) worden door DeSportarts vooruit gefinancierd. Vervolgens worden de kosten voor de MRI verwerkt in de DBC.
De verzekeraar is verplicht 70% tot 100% van de kosten voor een blessureconsult te vergoeden (inclusief MRI), afhankelijk van je verzekering.
Sportmedisch onderzoek en 'lifestyle coaching' vallen onder de aanvullende verzekering. Je hebt daarvoor dus geen verwijzing nodig. De tarieven vind je bij de productbeschrijving.


Betaal altijd eerst zelf je factuur. Je zorgverzekeraar zal namelijk vragen om een bewijs van betaling (bankafschrift). Dien je factuur na betaling in bij je zorgverzekeraar.
Je kunt hier een overzicht van vergoedingen per verzekeraar downloaden.