Vergoeding


Hoe wordt zorg van de DeSportarts vergoed?

Sportmedisch onderzoek valt onder de aanvullende verzekering. Je hebt daarvoor dus geen verwijzing nodig. De factuur voor deze producten ontvang je direct via email. De tarieven vind je bij de productbeschrijving. Je kunt hier een overzicht van vergoedingen vanuit het aanvullende pakket per verzekeraar downloaden.

Een blessureconsult, inspanningstest of revalidatie traject valt onder de basisverzekering. Je hebt daarom een verwijzing van je huisarts nodig. De factuur voor onze zorg volgt pas enkele maanden later i.v.m. de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) die voor je consult wordt bepaald.
De factuur is afhankelijk van het aantal consulten en de diagnose (voor 2 consulten totaal
225,- ). Indien er meer dan 2 consulten hebben plaatsgevonden kunnen de kosten hoger uitvallen. Een inspanningstest kost tussen de 350,- (enkele test) en 700,- (eerste + tweede test of HRV analyse), exclusief kosten van een eventueel controleconsult.
Daarmee zijn de kosten voor een blessureconsult of inspanningstest bij DeSportarts lager dan in de meeste ziekenhuizen.
Kosten voor een MRI (tussen
250,- en € 350,-) of ander aanvullend onderzoek worden door DeSportarts vooruit gefinancierd. Vervolgens worden de kosten voor de MRI en aanvullend onderzoek verwerkt in de DBC factuur.
De verzekeraar is verplicht de kosten voor een blessureconsult of inspanningstest te vergoeden, afhankelijk van je verzekering. Bij een
natura polis krijg je ongeveer 60-70% vergoeding, bij een restitutie polis 100%. Je eigen risico (minimaal  385,-) is daarnaast van toepassing.

Sportmedisch onderzoek / Bikefit / Lifestyle Coaching?
Je ontvangt je factuur direct via e-mail.
Verwezen door je huisarts voor
blessureconsult / inspanningstest / revalidatietraject?

Je ontvangt je factuur enkele maanden later van Infomedics
Betaal altijd eerst zelf je factuur aan Infomedics
Heb je een verwijzing van je huisarts gehad naar DeSportarts? Dan ontvang je je rekening van Infomedics
In mijn praktijk geven wij je graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen voor basiszorg (verwijzing huisarts verplicht). Dit betekent dat je een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van je zorg bij DeSportarts
DeSportarts is zelfstandig medisch specialist. Wij hebben bewust geen contracten met zorgverzekeraars. Voor een kleine praktijk is de administratieve rompslomp van elk jaar nieuwe contracten sluiten gewoon te groot. Gelukkig hebben we in Nederland gewoon nog een vrije artsenkeuze. Als geregistreerd medisch specialist en SCAS gecertificeerde praktijk voldoet DeSportarts aan alle eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Je zorgverzekeraar is daarom verplicht je factuur (gedeeltelijk) te vergoeden, het percentage vergoeding is afhankelijk van je verzekering (natura 60-70%, restitutie 100%, eigen risico is van toepassing). Betaal altijd eerst je factuur aan Infomedics en declareer daarna de rekening bij je zorgverzekeraar. Heb je een vraag over de hoogte van de vergoeding op je rekening? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Kom je er niet uit met je verzekeraar? Neem dan contact op met: www.infomedics.nl

Betalingsvoorwaarden Infomedics
In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die je hebt gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van je rekening van Infomedics?
  • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als je de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan ben je in verzuim. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.