Vergoeding

Hoe wordt zorg van de DeSportarts vergoed?
Een blessureconsult of inspanningstest (met revalidatie advies) valt onder de basisverzekering. Je hebt daarom een verwijzing van je huisarts nodig. De factuur voor je blessureconsult volgt pas enkele maanden later i.v.m. de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) die voor je consult wordt bepaald. De factuur is afhankelijk het aantal consulten en de diagnose (voor 2 consulten totaal ongeveer € 170,- ). Indien er meer dan 2 consulten hebben plaatsgevonden kunnen de kosten hoger uitvallen. Een inspanningstest kost tussen de 225,- (enkele test) en 450,- (eerste + tweede test). Daarmee zijn de kosten voor een blessureconsult of inspanningstest bij DeSportarts lager als bij veel andere medisch specialisten.
Kosten voor een MRI (tussen
200,- en 260,-) of ander aanvullend onderzoek worden door DeSportarts vooruit gefinancierd. Vervolgens worden de kosten voor de MRI verwerkt in de DBC.
De verzekeraar is verplicht de kosten voor een blessureconsult te vergoeden (inclusief MRI), afhankelijk van je verzekering
(natura 70%, restitutie 100%).

Sportmedisch onderzoek en 'lifestyle coaching' vallen onder de aanvullende verzekering. Je hebt daarvoor dus geen verwijzing nodig. De tarieven vind je bij de productbeschrijving. Je kunt hier een overzicht van vergoedingen vanuit het aanvullende pakket per verzekeraar downloaden.

Betaal altijd eerst zelf je factuur. Je zorgverzekeraar zal namelijk vragen om een bewijs van betaling (bankafschrift). Dien je factuur na betaling in bij je zorgverzekeraar.